18

Hej. Jag fyller 18 år snart och vill flytta hemifrån, och det är verkligen ett måste från min sida. Kan man få hjälp på något sätt att bo själv tills man klarat gymnasiet? Eller något liknande?

Crey

Kommentarer

Hej!

Att bli arton år och myndig är en stor händelse i livet. Man blir gammal nog att ta beslut över sig själv, få rösta och ingå avtal.

Trots myndighetsåldern så finns fortfarande föräldrarnas försörjningsansvar kvar tills det vuxna barnet har gått ut gymnasiet, eller längst till och med det år barnet fyller 21 år. Detta finns lagstadgat i Föräldrabalkens 7 kapitel.

Den dag du fyller arton år kan du skriva på ett hyreskontrakt, och med det bli betalningsansvarig för densamma. Däremot behöver du ha med dig dina föräldrar i att de ska försörja dig i ett eget boende. Generellt kan man säga att socialtjänsten inte går in och försörjer ett barn som kan och ska bli försörjt av sina föräldrar.

Vårt förslag är att du sätter dig med dina föräldrar och pratar om hur du känner det, om de kan tänka sig att bidra till att försörja dig om du får ett eget boende. Det är inte helt enkelt att få ett boende, och det kan ta tid. Du får kanske själv också arbeta för att kunna betala för dig och en egen bostad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter