Vad innebär det?

Hej, det råder lite oroligheter i familjen och eftersom att jag bor 60 mil ifrån familjen kan inte jag ta del av alla frågor och svar så därför vänder jag mig till er. Har socialtjänsten en skyldighet att anmäla alla ärenden till polisen? I detta fall handlar det om misstanke om våld i hemmet på ett barn. Vad blir processen av det? Kan vårdnadshavare bli dömda?

Tacksam för svar!

Orolig syster

Kommentarer

Hej!

Du säger att det är oroligheter i familjen och misstanke om våld mot barn. Alltid när det finns misstanke om att barn utsatts för eller bevittnat våld ska en utredning inom socialtjänsten öppnas.

En fråga är om alla ärenden anmäls till polisen, vilket vi får svara nej på, alla ärenden anmäls inte till polisen. Finns det misstanke om brott mot barn, bör anmälan göras. Detta har socialsekreterare delegation på att göra i Malmö Stad. Att välja att inte göra en polisanmälan vid misstanke om brott gentemot barn ligger däremot delegationen hos Myndighetsutskottet.

När en anmälan om misstänkt barnmisshandel kommer till socialtjänsten görs en första skyddsbedömning direkt om barnet är i behov av akut skydd eller inte. Utifrån de uppgifter som anmälan innehåller och samtal med vårdnadshavare och barn gör socialtjänsten en bedömning om att polisanmälan eller inte.

Om polisanmälan görs är det polisens uppgift att utreda själva brottet. Detta kan då leda till åtal och dom.

Oavsett om polisanmälan görs och om det leder till åtal kommer socialtjänsten att utreda barnets situation och vårdnadshavares förmåga att tillgodose barnets behov.

Det är givetvis en mycket påfrestande situation för hela familjen och det är då extra viktigt att det finns ett nätverk som kan stödja och hjälpa till oavsett avstånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter