Maktmissbruk

Får socialtjänst placera barn utan föräldrar trots att det framgår via utredningar samt referenser dagis, BVC med mera att det inte finns oro kring barnen? Utan egentlig skälig grund?

.....

Kommentarer

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

En placering av ett barn föregås av en utredning av barnets situation, behov och hur behoven tillgodoses av barnets föräldrar. I en utredning skall beslutet om placering väl motiveras. Socialtjänstens strävan är inte att skilja barn från sina föräldrar, en sådan åtgärd vidtas enbart om man bedömer att barnets behov av omsorg skydd och stöd inte kan tillgodoses av föräldrarna i hemmet.

Oftast brukar man i första hand försöka tillsätta insatser i hemmet. Även efter att barnet placerats är strävan att grunderna till placeringen förändrats så att barnet kan flytta hem igen.

Avser din fråga ett eget ärende kan du vända dig till handläggaren med dina frågor för ett mer individuellt svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter