Svar till "fundersam"

Hej!

Det är glädjande att du anser att även socialtjänsten skall använda sig av evidensbaserad och i vetenskapen förankrad utredningsmetodik.

Frågan som då uppstår är - varför gör man inte det då?

Om man istället för "magkänsla", "jag känner", "min bedömning", "vi arbetar inte med bevis eller fakta inom socialtjänsten" och liknande flum hade kompetenta utredare som arbetar enl. vetenskapliga utredningsmetoder hade dels barn och föräldrar sluppit utsättas för de övergrepp som nu sker och dels hade resurser frigjorts som kunde användas till vettiga saker.

Nä, socialtjänsten behöver inte mer resurser att begå fler övergrepp - socialtjänsten behöver reformeras i grunden och kompetenta utredare och chefer behöver anställas.

Som ett exempel på vad socialtjänstens inkompetens leder till kan vi ta historien med den lilla flicka som miste sitt liv i samband med ett misslyckat LVU-ärende.

Det är varken fel på lagarna eller domstolarna - felet ligger hos socialtjänsten som inte förmår utreda på ett korrekt sätt utan förvaltningsrätten får ett undermåligt underlag att ta ställning till. I detta - och många fler - fall har inkompetenta utredare och dess undermåliga utredningar orsakat extremt mycket lidande för både barn och föräldrar. Här slutade det på värsta tänkbara sätt, precis som i fallet Bobby samt andra.
Här förmår inte socialtjänsten se det mest uppenbara medan man lägger enorma resurser på att förfölja fullt fungerande föräldrar och omhänderta deras fullt friska barn, baserat på direkta lögner skapade på våra socialkontor runt om i landet.

Den gemensamma nämnaren är inkompetens och frånvaron av tjänstemannaansvar i praktiken. (alla kommentarer om IVO undanbedes)

Det är kanske dags att öppna ögonen och börja göra ngt åt problemet istället för att bara ropa på mer resurser.

Mvh
Nyfiken

Nyfiken

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att ovanstående är din uppfattning samt dina personliga synpunkter om socialtjänstens verksamhet och inga direkta frågor återstår.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter