Försörjningsplikt

Hej!
Hur funkar det här med försörjningsplikt? Jag har skilda föräldrar, varav den ena hjälper till med ALLT! Med mat, med nödvändiga saker m.m. Medan den ena, gör ingenting. Ibland finns det knappt mat hemma när jag är hos den ena, så jag får gå och köpa mat själv för mina egna pengar när jag hos min pappa. Även när jag är hos min pojkvän (som inte bor hemma och jobbar), och självklart vill jag betala för mitt och så hos honom, men jag kan inte alltid det då jag går i gymnasiet och är 17, snart 18. Men den ena föräldern vill knappt föra över pengar till mig, utan tar från mitt sparkonto som jag har sparat ihop pengar (från sommarjobb och liknande). Mina föräldrar har delad vårdnad och jag bor varann vecka hos vardera. Men ja min pappa, hjälper mig knappt pengamässig eller något utöver det, vad kan man göra? Och hur ska jag och min mamma gå till väga? Min mamma hjälper mig med matpengar, och så, men jag vill ju inte att hon ska dra hela lasset utan att min pappa också hjälper till.

Irriterad ungdom

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du tycker att det känns orättvist att din mamma bidrar mer än din pappa gör, när det gäller din försörjning.

Du frågar hur det fungerar med försörjningsplikt. Dina föräldrar är skyldiga att försörja dig fram till dess att du fyller arton år eller så länge du studerar på gymnasiet, dock högst tills du fyller tjugoett år. Mat, kläder etcetera räknas som en del av dina grundläggande behov, som dina föräldrar bör stå för.

Du kan gå in och läsa mer under föräldrabalken, 7 kap. Vi klistrar in länken nedan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

Ibland har ens föräldrar olika ekonomiska förutsättningar. Vi vet inte hur det ser ut hos dina föräldrar, men om det är så att din pappa har sämre ekonomi än din mamma så vägs även det in i försörjningsplikten, tillsammans med dina behov.

Att försörja en familj är ofta dyrt, och sammanlagt kan det röra sig om mer pengar än du kanske vet om. Det allra bästa vore om du kunde sätta dig ner och prata med din pappa, dels för att få en överblick på din familjs ekonomi, men också för att komma fram till vem som ska stå för vad och i vilka lägen. Det är exempelvis skillnad på att äta hemma och att få pengar överförda till sig. Om det är så att du arbetar och har egna pengar, vilket är jättebra, så kan det även vara rimligt att även du själv bidrar till din försörjning.

På konsumentverket kan du läsa Koll på pengarna, och det kan vara ett bra underlag att ta med sig när du går in i diskussionen med din pappa. Vi klistrar in länken nedan.

https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att prata med sin förälder ibland. Om du känner att det är svårt att prata med din pappa om det här och du bor i Malmö, så finns samtalsmottagning för unga och deras familjer på något som heter Plattform Malmö. Där kan du med små och stora bekymmer boka kostnadsfria samtal för både dig själv, dig och din pappa eller för hela din familj. Vi klistrar in länk nedan där du kan gå in och läsa mer och även boka tid.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Stod-till-barn-och-unga/Samtals...

Vi hoppas att du och din pappa hittar ett sätt att prata med varandra och lösa ekonomin så att det fungerar för er båda.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter