Hur lång tid/månader kan min hangläggare avslås mig pgv överskott?

Hej jag har ansökt om ekonomi bestånd och jag hade överskott 6868kr för perioden 2020-01-01 - 2020-01-31 och min handläggare skrev överskott som är 6868kr kommer att tas för månaden efter som är februari! Efter det jag har ansökt ekonomi besånd för februari perioden! och jag fick avslås igen men fick ingen berkäning enligt norm pappret! Efter det jag har ansökt för mars perioden men fick 7956kr som överskott! På berkäning enligt norm på inskomster skrev han att jag har 8012kr överskott men inte 6868kr som jag tycker det är fel!

Även han har inte betalt hel hyran till mig, min hyra är 2750kr och han betalt 1904kr avser hyresdel för ett rum skrev han! Men detta är fel tycker jag med för vi är 3 vuxna + barn i lägenheten! Och vi har hyrsdel som är 8570kr! För 8570kr ÷ 3 vuxna blir det 2856kr så därför tycker jag han får betala 2750kr och inte 1904kr!

Även hushållkostander betalade han bara 370kr! I april kommer jag ansöka om jag ekonomi bestånd för april perioden men jag har 7596kr överskott som är fel tycker jag i berkäningen + han kommer att berkäna sista betalningen från mina stuidemedel som är 4071kr.

Så frågan är får han inte betala mig i 6 månader? Eller överskott kan tagit bort efter sex månader? Hur lång tid mest får han avslås mig?? 3 månader eller upp till 6 månader? Hör av dig gärna tack!

Seif

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du ansökt om ekonomiskt bistånd, att du fått avslag på din ansökan men inte riktigt förstår varför du fått avslag.

Vid ansökningstillfället görs en beräkning på vilka inkomster och utgifter du har. Socialtjänsten kan bevilja bistånd om du saknar egna medel. Att ha ett överskott innebär att du med de medlen ska kunna betala på egen hand.

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet i samhället och hjälp beviljas enbart om man inte på egen hand kan lösa sin situation.

Vi råder dig att prata med din handläggare och be handläggaren förklara sitt beslut.

Är du missnöjd med det beslut du har fått har du även möjlighet att överklaga beslutet. Detta måste ske inom tre veckor från det datum du tog emot beslutet. För att överklaga ett beslut skickar du en skriftlig överklagan till socialtjänsten där du skriver vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ändras. Socialtjänsten har sedan en vecka på sig att antingen ändra beslutet till din fördel eller skicka det vidare till Förvaltningsrätten om de anser att beslutet ska kvarstå. Hur lång tid Förvaltningsrätten tar på sig för att göra sin bedömning kan variera.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter