Vårdnadshavare försörjer inte

Hej jag är en tjej på 17 år. Jag bor inte med min vårdnadshavare då jag anmält honom till SOS av privat anledningar. Just nu så bor jag hos min gamla farmor som inte jobbar och har väldigt låg pansion. Min pappa ger mig inte en ända krona utan bara vägrar jag har inget att leva för jag kan inte ens köpa schampo/ tamponger då jag bett honom om små summer för nödvändiga grejer som det här har han vägrat. Jag behöver verkligen en inkomst hur ska jag göra är i akut behov hur ska jag klara mig?

Vårdnadshavare försörjer ej 17 årig dotter

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du har haft det tufft hemma och i relationen med din pappa. Du skriver också att du i nuläget bor hemma hos din farmor men att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är starkt av dig att du vänt dig till Socialtjänsten för att få hjälp.

Eftersom du är minderårig är det din pappa som bestämmer var du skall bo, föräldrabalken 6 kap 13 §. Ibland fungerar det inte att bo hemma och så länge föräldern samtycker till en annan boendelösning som är trygg och fungerande för barnet, så går det bra. Enligt föräldrabalkens 7 kap 1 § har din pappa försörjningsplikt för dig tills dess att du fyllt 18 år eller tills dess att du fyllt 21 år om du studerar på gymnasienivå. Med andra ord så är det han och inte din farmor som skall stå för dina omkostnader.

Du skriver att din pappa vägrar ge dig pengar till saker du behöver. I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa till om man inte kan bo hemma och inte får stöd av vårdnadshavaren. Vi råder dig att vända dig till Socialtjänsten där du bor för att prata om din situation och för att kunna få en individuell bedömning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter