Föräldrapenning och ekonomisk bistånd

Hej! Jag är en mamma som har en bebis som precis fyllt 8månaden den 27 mars idag.
Min andra son blir 3 år i maj.
Jag har föräldrapenning och har tagit ut alla dagar de vill säga min Föräldrar- penning tar slut 26 oktober där ja får min sista utbetalning på 4158kr, min bebis fyller ju 1 år den 27 juli innan min föräldrar penning tar slut så ja är fortfarande mamma ledig till 26 oktober då ja får sista utbetalningen. Jag har fått en lägenhet från boendemotaget där hyran ligger på 9700kr och ja har ansökt EKONOMISKT- Bistånd för att få hjälp med att betala hyran, ja hade alltså inte behövt söka ekonomisk bistånd om inte ja hade fått en lägenhet för annars hade ja varit mamma ledig till 26 oktober. Fast att bebisen blir 1 år i juli-27. Ekonomisk bistånd säger att ja har överskott nu pgn av (föräldrapenningen) och att jag ska ha den normala mängden pengar för en vuxen ensamstående och 2 barn o min son är bara 8 månader hon säger att man får vara mamma ledig Max 1 år o att dem månaderna ja har till oktober ska ja stanna dem o spara dem tills ja har ett jobb så kan ja ta ut dem, o att nu när bebisen e 8 mån o ja har ff föräldrar penning ju nu att de ska hjälpa att betala hyran men eftersom ja har ekonomisk bistånd får ja inte ha föräldrar penning me mitt barnbidrag på 2650kr o underhållstöd 3147kr för då är ja i ÖVERSKOTT men bebisen är bara 8 månader om de bara betalar hyran borde inte ja få ha föeälsrarpenningen mina pengar till åtminstone när bebisen blir 1 år? Ska ja verkligen leva på normal mängden för en vuxen och 2 barn med den normala summan man har på soc för en 3 åring o en vuxen o ett barn under 1 år??? O stoppa min föräldrar penning nu när han e 8 mänader eller stoppa den när han e 1 år o spara månaderna från när han e 1 år i juli till oktober spela dem? Eller vill hon ja ska spara dessa föräldrapenningen pengarna redan nu när han e 8 mån redan för att ja får inte va överskott när hane. 8 mån o har ekonomisk bistånd ( för hyran bara ) stämmer detta ?
Har jag rätt till min föräldrapenning på 5900kr o barnbidrag på 2650kr o underhållsstöd 3156kr. Det är typ 11.690kr ja tjänar får Haninge tjäna detta när bebisen e 8 mån ja har ff föräldrar penning o ansökt om ekonomisk bistånd för hyran? Ja får ju 4200kr bostadsbidrag sen fattar de 5500kr för hyran resten måste ja ha de normala pengarna som andra har en vuxen o 2 barn när min bebis e ba 8 månader får inte jag lov o bara föräldrar ledig nu för de ska betala min hyra själva ekonomisk bistånd? De bollar i huvet på mig o ja förstår ingenting har hon rätt eller har hon fel o jag rätt?? Ska ja stoppa min föräldrapenning som hon säger o såra den hon sa den kan du ta ut när dom e 7 om du vill du kan spara den tills du har jobb o ta ut den för ja har ej rätt till föräldrar penning för de kallas överskott o överskott får ja inte ha om ja har ekonomisk bistånd o ekonomisk bistånd ansökte ja bara för en hyra ? Ja bor i Malmö kommun! Min soc är också nu när de gäller utredning me barn på ekonomisk bistånd sa hon de var första gången för henne me npn me barn o hon verkade sjölv inte kunna mycket utan tog info från kolleger.. regler.. osv ja har hört att flera personer har föräldrarpenning o soc betalar hyran en liten del till dom o de får ha sin fleäldrarpenning på överskott indelas bebis är inte 1 år än heller? De är inte tvugna att leva på normala normen för 1 bebis o ett till litet barn precis som mig

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Det är ibland tufft ekonomiskt att vara ensamstående med två små barn. Att få pengarna att räcka till kan vara ett heltidspussel. Du verkar ha en föräldrapenning som täcker en stor del av er försörjning och med barnbidrag och underhållsstöd uppfattar vi att du varit självförsörjande. Nu har du fått ett boende via boendemottaget med en månadskostnad om 9700 kr.

Generellt kan man säga att alla andra försörjningsmöjligheter ska vara uttömda innan man kan ha rätt till ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Detta innebär i praktiken att du ska ta ut så mycket föräldrapenning att du klarar din och dina barns försörjning samt hyra själv innan du kan vara berättigad till försörjningsstöd. Har du en lägre föräldrapenning kan detta innebära att du ska ta ut ersättning för alla dagar i veckan för att försörja er, och har du en högre ersättning kan du kanske nöja dig med att ta ut mindre antal dagar.

Även om detta innebär att du inte kan vara hemma med ditt barn till oktober månad, så har du att i första hand ta ut så många dagar du kan för att försörja dig och dina barn själv.

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen prövas individuellt, och det kan vara svårt att jämföra med att någon annan får hjälp till hyran. Om din ekonomi kan klara av att bekosta er boendekostnad, så har du att betala den själv och är inte berättigad till bistånd från socialtjänsten. Även om du har haft inkomster utöver norm tidigare innebär inte det att du har “rätt” till att behålla samma summa om dina utgifter ökar med ett annat boende. Sveriges socialförsäkringssystem har byggts upp utifrån att det ska finnas en grundtrygghet för alla, men har den enskilde själv inkomster som täcker en skälig levnadsnivå bedöms hen inte berättigad till bistånd.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och att du och dina barn kommer att trivas i den nya bostaden.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter