mamma som hindrar pappan att träffa sin son

Hej
Jag har en fråga som är svår att formulera men ska göra mitt bästa , det gäller min son och hans barn som fyller 4 år om ngr veckor

Vi bor på landet och har ett litet lantbruk , fadern till barnet har egen firma .

Kort historik:
Min son träffade en tjej det blev barn , husrenovering ,trassel , dom delade på sig under besvärliga former. Hon har en dotter ( 10 år ) från tidigare förhållande och en dotter (1,5 år) med nuvarande sällskap.
Efter div möter med soc , advokater osv bestämdes i tingsrätten att dom har gemensam vårdnad ,delat barnbidrag ,barnet bor varannan vecka hos modern och varannan vecka hos fadern, med hämtning och lämning på dagis . fungerar bra. Allt verkade bra .

Men:

Min son får ett brev från soc där det i korta drag står att hon är orolig för att grabben inte sköts om som han ska .Hon ljuger om saker som det finns papper på , soc säger si soc säger så . Hon anser följande :
smutsiga öron , smörjer inte in barnets kropp , han får inte mat , äter bara glass , hämtar mat hos farmor , inga kläder efter väder, engagerar sig inte i barnets astma ,smörjer inte in runt läpparna när han blir röd , osv i samma stil.
Barnet är med i laggårn hos djuren , åker med i traktorn , är ute och leker , älskar vattenpölar osv.
Mat får han , tittar man på barnet så har det normalt hull , fadern har ett stort intresse i matlagning och har då kropp därefter , barnet får glass och godis som alla andra barn och blir bortskämt av oss farfar farmor.
Har mängder med kläder inget problem .
Astma , han har inga problem med astma på landet , mår hur bra som helst . Däremot har modern och hennes nya köpt ett känt mögelhus som dom bor i nu med 3 st barn.
Blir röd om läpparna när han äter apelsin.

Nu till det jobbiga :

Fadern får ett sms med med ett meddelande i korthet.

Då det är en öppen orosanmälan på barnet tar jag som vårdnads havare mitt ansvar och ditt umgänge med barnet ska avvaktas tills utredningen är klar . vill du träffa din som kan du komma hem till mig och träffa han under uppsikt av mig några timmar i helgen.
Våran advokat säger följande : Hämta barnet med polisen och soc , inget daltande.
Vågar man hämta barnet med polis och soc , hur tar barnet det ? Hur går det till ? Vad gör man , hur ska vi göra ?, vill inte på något vis göra nåt som påverkar barnet .
Får det verkligen gå till så här ? Har mamman alltid rätt i alla lägen och pappan alltid fel ?
Vi sliter vårat hår i frustation.
Tackar på förhand

orolig farfar

Kommentarer

Hej!

Det låter som en jobbig situation för alla inblandade. Vårdnadstvisterna är oftast komplexa och det är tyvärr många gånger att ärenden kommer till socialtjänsten.

Utifrån din beskrivning förstår vi det som att föräldrarna har ett beslut från tingsrätten där det är fastställt att barnet ska bo växelvis varannan vecka hos sina föräldrar. Vilket bör gälla fram till dess att något annat beslut tas.

Du beskriver att modern har gjort en orosanmälan hos socialtjänsten, hon anser att barnet inte får tillgodosett behovet av grundläggande omvårdnad. Socialtjänsten har då inlett en utredning. Modern har på egen hand bestämt att hon ska hålla barnet hos sig i avvaktan på socialtjänstens bedömning. Socialtjänsten kan aldrig säga åt en förälder att hålla barnet ifrån den andra föräldern utan snarare informera om att man som vårdnadshavare har ett ansvar att skydda barnet om man anser att barnet far illa. Bristerna i omsorgen kartläggs först efter en utredning och kommer att framgå i bedömningen.

Barn har rätt till båda sina föräldrar vilket är lagens utgångspunkt under förutsättningen att barnet får sina behov tillgodosedda och inte utsätts för fara. Eftersom det finns en dom som redan har fastställt hur umgänget ska se ut bör det gälla. Återigen under förutsättningen att barnet inte far illa. Det verkar som att föräldrarna till barnet inte är överens om den saken, då modern anser att sonen far illa hos fadern.

Vad gäller att hämta barnet hos den ena föräldern så kan Socialtjänsten inte hjälpa er i det. Detta eftersom socialtjänsten inte har det mandatet att verkställa domstolens beslut. Det kan i så fall bli med hjälp av polisen om man begär verkställighet av domslutet. Advokaten inleder i så fall en sådan process och begär verkställighet av domslutet. Det kan även begäras ett beslut om vite. Det vill säga att varje gång barnet inte lämnas blir föräldern skyldig att betala en viss summa.

Bedömningen görs aldrig utifrån det att man är mamma eller pappa till barnet. Inte heller ska socialtjänsten bedöma vem som har rätt och vem som har fel i konflikten. Socialtjänstens uppdrag är att bedöma hur barnet påverkas av föräldrarnas konflikter. Det är inte rättvisa mellan föräldrarna som socialtjänsten eller tingsrätten ska bedöma. Utan vad blir bäst för barnet. Att hindra barnet från att få tillgång till den andra föräldern anses däremot allvarligt då det strider mot barnets rätt till båda sina föräldrar.

Att hämta barnet med polisen kan bli traumatiskt. Vilket också du lyfter när du frågar om hur barnet tar det. Det kan i den bemärkelsen inte vara bra för barnet att det uppstår en konflikt, föräldrarna är upprörda, tumult uppstår. Det kan göra att barnet blir oroligt och ledsen, det blir påfrestande för alla inblandade. Därför resonerar vi som så att det bästa vore att man inte behöver gå den vägen utan försöker lösa det på ett frivilligt sätt så långt som möjligt. Även om advokaten tycker att det inte ska bli något daltande så är det fortfarande barnets bästa vi måste ha i beaktan.

Vi råder fadern att vända sig till tingsrätten för att begära verkställighet av den befintliga domen. Det kan vara bra att ha advokaten med i processen eftersom de är experter på att påskynda processen och lyfta det som är viktigt för att tingsrätten ska avgöra i saken.

Slutligen vill vi också poängtera att det är viktigt att kontakten med barnet inte bryts under tiden. Även om det blir några timmar så är det utifrån barnets perspektiv bättre än att inte alls få träffa sin förälder. Det kan naturligtvis kännas orättvist och frustrerade. Men det är viktigt att hela tiden tänka på att det är barnet som drabbas.

Hoppas på att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter