Info till minderåriga

Hej
Jag känner en stor frustration att det efter en utredning pga oro, så öppet skrivs i utredningen vad vi föräldrar anser om varandra. Ingen av oss har berättat för barnen vad vi anser om den andra. Men nu har soc skickat utredningen till våra barn som är i övre tonåren men inte myndig ännu. Bad extra om att detta inte skulle tas med. Min fråga är om jag begår brott om jag helt enkelt inte lämna utredningen till barnen. För jag anser att den svartmålningen av varandra inte är något som våra barn ska ta del av. Vad säger lagen om att ge barn sin post mm?

Orolig pappa

Kommentarer

Hej!

Vi vill börja med att säga att det är väldigt positivt att ni som föräldrar har lyckats hålla barnen utanför vilket inte alltid är lätt.

Gällande frågan om du begår brott genom att inte lämna utredningen till barnen. Du skriver också att socialtjänsten har skickat utredningen till era barn. Vi tolkar det som att breven är adresserade till barnen.

Enligt lagen är det inte tillåtet för någon att olovligen öppna och läsa någon annans brev, utan det kan vara straffbart enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 8-9. I Sverige råder alltså brevhemlighet. I detta fall är främst BrB 4 kap. 9 § aktuellt eftersom brevet har nått hem till barnen som mottagare (Om det så är fallet). Enligt denna paragraf ska den som olovligen bryter brev dömas för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år. En förutsättning för att någon ska kunna straffas för detta är att brevet/posten är tillsluten, alltså förseglad.

Alltså är det inte tillåtet för någon att öppna post om den är adresserad till någon annan som mottagare, även om personen är omyndig. För att någon ska ha rätt att öppna en annan persons post krävs att det att ha samtycke från den som brevet är adresserat till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter