Fråga

Hej jag undrar om socialtjänsten kan hjälpa mig med att fixa en egen lägenhet till mig eftersom min familj har kastat ut mig hemifrån och jag är 19 år går inte i skola eller jobbar

Undrar

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du befinner dig i en jobbig situation både med din familj och din boendesituation.

Det framgår inte av din fråga om du undrar ifall socialtjänsten kan ordna en lägenhet eller ordna med kostnaden för en lägenhet till dig. Vi besvarar därför båda de frågorna.

Socialtjänsten ordnar i regel inte ett boende för personer med strukturell hemlöshet, utan enbart om det föreligger nöd. Om du befinner dig i en nödsituation där du riskerar att inte ha tak över huvudet under natten, så besök socialtjänsten i det område som du tillhör. Om du bor i Malmö och undrar vilket socialkontor du ska kontakta, så kan du ringa kommunens växel på telefonnummer 040-342000, så hänvisar de dig rätt.

För att lösa din boendesituation mer långsiktigt rekommenderar vi dig att ställa dig i bostadskö för den kommun där du vill bo, ringa och maila olika privata hyresvärdar och även kolla diverse sidor på nätet (blocket, facebook etc) där privatpersoner hyr ut lägenhet eller rum.

Du skriver att du inte går i skolan och att du inte arbetar. Om du inte har möjlighet att betala för eventuell hyra så kan du ansöka om försörjningsstöd, detta gör du också hos socialtjänsten i det område som du tillhör.

Socialtjänsten utreder och fattar beslut om du har rätt till bistånd och hur mycket det ska vara. De ska då titta på omständigheterna i varje enskilt fall.

Om du bor i Malmö så kan du läsa mer om försörjningsstöd om du klickar in på länken nedan.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Ekonomi...

En grundförutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du inte kan klara av din ekonomiska situation trots att du har försökt. Därför är det viktigt att du aktivt söker arbete och har kontakt med arbetsförmedlingen. Om du inte redan har skrivit in dig hos arbetsförmedlingen så bör du göra det nu.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter