Varför dröjer ekonomiskt bistånd?

Varför har biståndet inte blivit utbetalat i tid och varför har ingen hört av sig?

Det är viktigt att kunna ordna med det mest basala nu i Corona-tider.

Donald

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig då du inte har fått ditt ekonomiska bistånd utbetalt i tid. Vi kan tyvärr inte svara på vad som har hänt i ditt enskilda fall, utan vi ger social rådgivning kring generella frågor.

Om du inte redan har gjort det, kontakta din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd under hens telefontid för att få ett svar angående varför ditt bistånd inte har betalats ut. Om din socialsekreterare inte svarar så kan du testa ringa receptionen till socialkontoret för det område du tillhör, och berätta att du behöver komma i kontakt med din socialsekreterare.

Om du har fått avslag på din ansökan så bör du få ett avslagsbeslut skickat till din adress där du är folkbokförd. Där står också hur du går till väga för att överklaga beslutet, om du tycker att det är felaktigt.

Vi hoppas att du får svar på dina frågor genom att kontakta socialtjänsten där ditt ärende är aktuellt. Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter