Tandläkar besök

Hej är arbetslös samt sjukskriven blivit nekad från9 nov20 så jag lever på luft . Nu har jag bitit av en tand och ett stort håll i nästa. Så tandvärken tar ut sin rätt. Vet ni vart må kan få hjälp.

Smärtan anna

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du har hamnat i en besvärlig situation, och om vi förstår dig rätt så har du inga egna ekonomiska medel att försörja dig med och att du har tandvärk.

Det framgår inte om det är ersättning från Försäkringskassan som du blivit nekad. Om det är det, så råder vi dig att kontakta socialtjänsten i det område där du tillhör för att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Din ansökan om ekonomiskt bistånd ska handläggas skyndsam, men om du under handläggningstiden befinner dig i en nödsituation där du exempelvis inte har råd att köpa mat så kan du ansöka om nödbistånd. Detta gör du också hos socialtjänsten.

Du skriver att du har ont i tanden och vi förmodar att du behöver träffa en tandläkare. Om du har rätt till ekonomiskt bistånd och får din ansökan beviljad, så kan du även ansöka om kostnaden för att få träffa en tandläkare. Om du blir beviljad ekonomiskt bistånd och har akuta besvär med tänderna, så kan du träffa en tandläkare utan att först ha fått kostnaden beviljad av din socialsekreterare.

Vi råder dig att kontakta socialtjänsten för att få vidare information om vad just du ska göra för att lösa din situation.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter