Extra tillägg från CSN

Jag fick extra tillägg från CSN, men jag undrar om jag kan behålla eller det räknas som inkomst och påverkar försörjningsstödet.

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Extra tillägg räknas också som inkomst och kommer därför att tas med i beräkningen.

Hälsningar

Soctanterna

Soctanter