Lob och barn

Hej! Tittade på ett avsnitt av någon polisdokumentär där en berusad förälder inte ville ha en LOB eftersom h*n hade barn och inte ville "att barnen skulle omhändertas".
Blir det en orosanmälan per automatik till soc om det är barn inblandade - även om barnen självfallet är hemma med barnvakt/förälder vid festtillfället?
Har själv (som tur är) aldrig behövt vara i närheten av problemet (inga barn , har varit berusad ute högst 10 ggr på 50 år) men min nyfikenhet väcktes. Poliserna / vakterna försökte lugna den festande med att det inte skulle beröra barnen men en i kretsen påstod att det inte alls stämde.
Om det ska göras anmälan till socialen, vilka är då omständigheterna?
Har svårt att tänka mig att en för tillfället festande person (typ julbord, 50-års kalas) skulle bli anmäld, vad krävs egentligen?

Tv-tittaren

Kommentarer

Hej!

Alla myndigheterna som kommer i kontakt med barn har en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten om det finns misstanke om att barn kan fara illa. Vid LOB gäller det att Polisen alltid skickar en orosanmälan till Socialtjänsten som vidare gör en bedömning om barnets situation. Det förutsätter då att personen i frågan är förälder.

Om barnet skall eller inte skall omhändertas är något som socialtjänsten bedömer utifrån flera aspekter och inte något som sker per automatik om föräldern varit berusad och polisen har blivit inblandad.

Även om barnet inte var med vid utillfället så kan det finnas en risk att föräldern har en alkoholproblematik vilket påverkar barnet. En sådan bedömning kan leda till att föräldern i frågan erbjuds stöd i form av exempelvis öppenvårdsbehandling för att komma till rätta med sin problematik.

Hoppas du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter