Hot med orosanmälan

Hej!
Jag undrar om skolor får hota med socialtjänstanmälan? Detta gäller en elev under utredning på Bup med omfattande frånvaro. Skolpersonal följer dessutom inte kommunens regler angående orosanmälningar. Eleven har anpassat schema och går endast några timmar i veckan pga orsaker som utreds av Bup. Psykologen har kontakt med skolpsykologen och information delas mellan dessa. Eleven fick hemövningar av Bup och detta är skolpsykologen medveten om. Det är konstanta hot med orosanmälan, som ’om eleven inte gör dessa hemövningar kontaktar vi socialtjänsten’ från skolpsykolog och skolpersonal. Först var det orosanmälan om de inte gick till Bup, sen om elev inte följde med föräldrarna till första mötet på Bup, sen om elev inte gör övningarna, sen dagligen varje morgon för att eleven ska ta sig till skolan. Det finns väldigt tydliga orsaker till frånvaron som utreds av vården, inga underlag för att föräldrar sanktionerar eleven, kommunens regler följs inte, är detta då tillåtet? Får skolpersonal verkligen ringa varje morgon eleven mår för dåligt för att gå till skolan och säga att de anmäler till Soc om den inte kommer? Detta har pågått i flera månader och orosanmälan används som hot för att få eleven till skolan. Verkar inte ha något alls med oro att göra.

Anonym

Kommentarer

Hej!

Det låter som att eleven i frågan har svårigheter som påverkar dels närvaron i skolan men också skolmotivationen.

I Sverige gäller det skolplikt det vill säga att eleven måste delta i undervisning. Undervisningen måste skolan anpassa utifrån elevens individuella behov och svårigheter. Skolan har en skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de anser att eleven kan vara i behov av stöd. Att inte göra skolarbetet leder till att eleven inte kommer kunna klara målen, likaså om eleven inte närvarar i undervisningen. Detta kan i längden påverkar elevens förutsättningar att klara sig senare i livet. Av den anledningen är det viktigt att eleven men också familjen får det stöd som behövs för att klara av situationen. Det är inte sällan att hela familjen påverkas av de svårigheterna som barnet har.

Det framgår av det du skriver att din uppfattning är att skolan använder orosanmälan som ett hot. Detta är något som du bör lyfta i dialogen med skolpersonalen och skolpsykologen. Det är viktigt att du kan vara öppen med hur du upplever detta för att skapa en god dialog och ett samarbete som är viktigt för att ni tillsammans ska hitta en lösning som passar eleven i frågan. Ni kan också diskutera om vad som krävs för att motivera eleven i frågan till skolarbete och till ökad närvaro i skolan. Finns det något som socialtjänsten kan erbjuda? Om detta kan även vårdnadshavaren ansöka om hos socialtjänsten.

Hoppas du har fått svar på dina frågor och att situationen kommer att lösa sig på bästa sättet för eleven i frågan.

Hälsningar

Soctanterna

Soctanter