SOL och LSS

Hur kan ni förklara för mig så att jag förstår på ett enkelt sätt.
Vad är skillnaden mellan Sol och Lss.
Vad är det för skillnad mellan Goda levnadsvillkor och skäliga levnadsvillkor.

Hur skiljer sig dessa begrepp åt, jag tycker att det är lite luddigt.

// Förvirrad tjej

Sol och Lss

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att det kan vara svårt att förstå skillnaden i de olika förkortningar av lagar samt begrepp.

SoL är en förkortning av Socialtjänstlagen, och LSS är förkortning av Lag och service.

SoL, Socialtjänstlagen är en lag som ska vara ett skyddsnät och hjälpa människor som är i behov av social hjälp. Socialtjänstlagen är en frivillig lag som utgår från personens eget ansvar och frivillighet. Insatser via SoL sker tillsammans med den som är i behov av hjälp.

Målet med Socialtjänstlagen är att människor ska leva utifrån skälig levnadsnivå, alltså en okey levnadsnivå. Med det menas inte fattigdom och inte heller god eller mer än god levnadsnivå.

LSS, Lag och service är en rättighetslag. Med det menas att lagen har som mål att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och ge hjälp så att du når goda levnadsnivåer. Lagen ska ge rätt till en bra vardag, oavsett om möjlighet eller pengar saknas i kommunen. För att få rätt till insatser via LSS ska du ingå i någon av de tre grupperna som omfattas av LSS.

Det är antingen om du har utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd.

Person som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom.
Personer som har andra varaktiga funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i vardagen.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter