Vad gör man om man inte orkar längre?

Jag har länge levt med psykisk ohälsa och under tio år med försörjningsstöd. Jag har alltså en handläggare på socialen. Jag har också läkarkontakt och samtalskontakt inom öppenpsykiatrin. Utöver det har jag ett personligt ombud. Jag är även inskriven på arbetsförmedlingen på 25%.

Jag känner att jag inte orkar mer, jag har berättat om mina självmordstankar och orkar inte göra något mer åt min situation. Det leder ingenstans att prata med handläggaren på socialen. Jag kan alltså INTE ta några nya kontakter och jag orkar inte fortsätta med samtalen inom vården. Jag bor själv och är helt beroende av försörjningsstöd.

Jag klarar inte av kraven på grund av depression och ångest samtidigt som INGEN av de kontakter jag har tar det här på allvar utan tror att jag ska fortsätta gå i samtal och vara i åtgärder inom AF.

Hur ska jag lösa det här? Jag mår för dåligt för att orka men avser inte att lägga in mig inom psykiatrin utan orkar bara inte med samtal inom vården eller åtgärder inom AF.

Vem kan gå in och hjälpa mig i det här? Anhöriga har jag ej som kan hjälpa mig. Jag mår mycket dåligt och orkar inte kämpa längre. Jag klarar bara det väsentligaste hemma men orkar inte fortsätta i något annat.

Hoppas på vägledning.

Anna

Kommentarer

Hej!

Det låter som en svår och besvärlig situation du befinner dig i och har gjort ett tag. Du skriver att du har flertal kontakter med socialtjänst, sjukvård, arbetsförmedling och personligt ombud men upplever att det inte hjälper dig, och att din ork börjar ta slut.

Det är inte ovanligt vid dåligt psykiskt mående att ha svårt att klara av de krav som ställs på en. Vi vill råda dig att ta stöd och hjälp av de som du redan har kontakt med framförallt då du inte vill ha fler kontakter.

Det är viktigt att du vill och vågar berätta om hur du känner det till de du redan har kontakt med som är till just för dig och för att du ska få ett bättre mående på olika plan. I ditt brev beskriver du tydligt för oss hur du mår och vi vill uppmana dig att framföra det även till dina kontakter. Ett förslag är att du istället skriva ned hur du mår och känner för att lämna till din kontakt då du uttrycker att det är jobbigt med alla samtal. Vårt råd är att du sedan lämnar det till den kontakt du känner att du har bäst kontakt med.

Vid försämrat psykiskt mående vill vi råda dig att försöka få en tid till din pågående öppenvårdskontakt inom psykiatrin. Annars vill vi råda och uppmana dig att vända dig till psykiatriska akutmottagningen där du bor för snabb hjälp även om du inte vill bli inlagd.

Även om det kan kännas mörkt och hopplöst och som om det inte finns mer ork finns det hopp om förändring vilket vi verkligen önskar att du ser och tar kontakt med psykiatrin för vidare hjälp.

En tanke kan vara att du kan ta hjälp av någon av dina kontakter för att sammankalla till ett SIP-möte. Det innebär att alla du har kontakt med samlas på ett möte med dig. Utifrån det du beskriver kan man komma överens om att minimera dina kontakter utifrån ditt mående, utan att det påverkar t.ex. din försörjning.

Vi önskar dig allt gott och hoppas att du snart får den hjälp du behöver för att orka vidare!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter