Regionen och regionala allmännyttan spelar cyniskt och kyligt medmänniskas liv

Jag undrar varför min hemregion tycker det är okey att jag skall fortsätta ta hand om någon som uppbär 4900 kr i sjukpension samt bostadstillägg om ungefär 3800 kr per månad för delat boende om 10 000 kr per månad hos regionens allmännytta.
Sjukpensionären beskattas men får INGET från regionen för detta inte ens hjälp vid avhysning p g a annan persons problem som hen inte blev informerad om.
Sjukpensionären som i övrigt fungerar proaktivt och bra i samhället har några hundra tusen på banken och inga skulder eller betalningsanmärkningar.

Jag undrar hur jag i dessa tider kan stämma regionen liksom allmännyttan som ej tog hänsyn till den tidiga varningen om att en funktionshindrad (sjukpension) skulle bli hemlös utan möjlighet att ifrågasätta detta i det boende hen hade varit i mer än tre år? Notera här att inte den utsatta inte någonsin haft några problem med sina grannar.

Region och allmännyttan blev tidigt informerade om problematiken men gjorde inget.

För att jag tycker behandlingen varit djup orättvis att någon skall bli satt på gatan utan att bli hörd tar jag hand om hen och betalar dubbel för det som det samhälleliga ska ansvara för.

Tack för svar.

Eurasia

Kommentarer

Hej!

Du verkar vara en god vän som går in och tar ett ansvar för en person långt mer än vad som kan krävas av någon enskild som inte är partner till personen. Din vän som har sjukpension kan skatta sig lycklig för att du finns!

Vi är inte riktigt säkra på om du menar att Region är kommunen eller sjukvården, men väljer att tro du menar kommun.

Vi börjar rent allmänt att säga att alla med en inkomst betalar skatt. Även om du har en lägre inkomst som sjukpensionär, så har du att betala skatt på din inkomst. Även om man betalar skatt, så är detta inte avgörande för att vara berättigad till bistånd genom socialtjänstlagen.

Vi har inte riktigt förstått varför din vän blev avhyst, mer än att det var på grund av hens sambos problem. Du går inte in på vad det varit för problem som har föranlett avhysningen, men om det varit en hyresskuld, så borde ju din vän ha kunnat betala denna med sina sparade medel för att kunna bo kvar. Hyresskuld är ju något som din väns sambo har kunnat undanhålla genom att säga att hen har betalt hyror, och sedan säkerställt att din vän inte sett post som obetalda hyror, inkassokrav och uppsägningsbrev. Då din vän varit boende i bostaden i mer än tre år, borde din vän ha en så kallad besittningsrätt och kunnat hävda att hen skulle få bo kvar.

Har det däremot rört sig om störningar i boendet, borde din vän känna till dessa då de bott tillsammans. Hyresvärden hade kanske kunnat acceptera att din vän tog ensam över kontraktet om hen skulle kunna klara den ekonomiskt om din väns sambo lämnar boendet.

Du skriver vidare att kommun och allmännyttan varit informerad om problematiken, men gjorde inget. Hyresvärden har att meddela socialnämnden på orten om en hyresgäst kan riskera bli uppsagd från sin bostad. Detta sker med stöd av 12 kap 44 § Jordabalken samt förordning 1978:314.

När socialtjänsten har fått meddelandet från hyresvärden brukar socialtjänsten skicka ett brev hem till de boende med att socialtjänsten fått information om uppsägningen, och att den enskilde kan kontakta om den önskar stöd och hjälp. Om ingen kontakt tas, så bör socialtjänsten närvara vid avhysningen.

Det är svårt att uttala sig om vad kommunen gjort eller inte gjort där din vän bor, om kommunens handläggare har skött ärendet enligt lag och riktlinjerna i kommunen det gäller. Om man anser att kommunen inte skött sin handläggning som den ska, kan man göra en anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Om de anser att det begåtts något fel, tillrättavisar de kommunen för att kommunen ska kunna åtgärda problemen och att det inte ska ske vid fler tillfällen.

Vi kan förstå att en enskild person kan tycka att systemen är orättvisa, men ibland har den enskilde ett eget större ansvar än vad kommun och allmännytta kan ta ansvar för.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter