Telefon

Jag undrar om det är okej att man fråntar ett barn dess mobiltelefon för att denna ringt till den andra föräldern (i detta fallet mig)? Detta helt utan vetskap för mig, det framkom när barnet kom tillbaka efter umgänge med sin pappa. Barnet är 11 år.

Nörd

Kommentarer

Hej!

Vi tycker att det är bra och riktigt att du har ditt barns bästa i fokus och det är förståeligt att du är orolig för att ditt barn inte ska kunna fortsätta att ha kontakt med dig när barnet är hos den andra föräldern. Att kunna ha sin telefon för att kunna ha kontakt med den andra föräldern innebär oftast en stor trygghet för barnet.

Vi råder dig att prata med barnets pappa om detta, då samarbete mellan föräldrar alltid är för barnets bästa. Kanske det finns en förklaring till varför ert barn har blivit fråntagen sin mobiltelefon?

Om ni som föräldrar har svårt för att kommunicera med varandra gällande ert gemensamma barn råder vi dig/er att ta kontakt med Familjerätten för att prata om situationen och hur du/ni ska förhålla dig/er med utgångspunkt från ert barns bästa. Familjerätten är experter i de här frågorna. Familjerätten kan både råda dig och er gemensamt som föräldrar om det finns svårigheter att samarbeta kring ert barn.

Du kan även finna fler svar på nedanstående sida:
https://malmo.se/Social---familjefragor/Familj-barn-och-ungdom/Familj-oc...

Du kan även ringa Familjerättens rådgivningstelefon i Malmö vardagar mellan kl 10.00-11.30 tel: 040-345248

Vi hoppas att du har fått svar och vägledning vidare!

Vänligen

Soctaterna

Soctanter