Svar till: Vårdnadstvister 4

Hej Nyfiken!

När man läser dina fyra frågor om vårdnadstvister ser man att du börjar med att säga att själva lagstiftningen "är konfliktdrivande, istället för att gynna samarbete kring barnet/barnen vid en vårdnadstvist." Det var en intressant tanke. Kanske är det där en del av problemet ligger då?

När det gäller huruvida socialtjänsten bedriver rättssäkra eller rättsosäkra utredningar tycker jag inte riktigt att du sammanfattar svaren du fått på ett rättvisande sätt. Deras svar är ju "I alla utredningar skall utredaren vara opartisk och bedömningen skall alltid utgå ifrån barnets bästa."

Det är själva utgångspunkten. Sedan är det ju så i livet att det är omöjligt att helt och hållet någon gång i något sammanhang bli manipulerad av en person som medvetet manipulerar, eller att låta sig påverkas av egna värderingar. Det kan hända alla.

Precis som du skriver finns det sätt att motverka detta. Genom att socionomerna under sin utbildning får lära sig en rättssäker utredningsmetodik, genom fortbildning, handledning, och genom att man har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter kan man minimera riskerna för att en socialsekreterare blir manipulerad.

De här problemen finns inte bara inom socialtjänsten. De finns överallt där man gör utredningar - inom polisen, försäkringskassan, domstolarna, sjukvården etc.

Det du tar upp är viktigt. Men det är en mycket större fråga, än bara inom socialtjänsten.

De flesta utredningar som kommer från socialtjänsten är förhoppningsvis rättssäkra och opartiska. (Ja, du kan notera att jag skriver förhoppningsvis, eftersom jag inte har läst de olika rapporter som finns i ämnet. Det finns många uppsatser och doktorsavhandlingar som belyser den här frågan. Och där kan du läsa mera.) Men alla är tyvärr inte det.

Och frågan är hur vi ger socialtjänsten förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett rättssäkert och etiskt gott sätt. Socialtjänsten behöver mera resurser. Det kan inte vara meningen att träffa klienter på löpande band, och aldrig få ordentlig tid för samtalet, och aldrig få tid till paus mellan mötena.

Vi behöver ge alla människovårdande och utredande yrken bättre förutsättningar.

Fundersam

Kommentarer

Hej,

Vi uppfattar det du skriver som synpunkter kring familjerättens utredningsarbete. Du lyfter även ett behov inom andra områden samt funderingar kring socialtjänstens förutsättningar att genomföra arbetet utifrån arbetsbelastning.

Gällande dina synpunkter kring behov av utveckling inom familjerättsliga utredningsarbetet kan vi inte uttala oss om det. Du kan däremot höra av dig till ansvarig chef inom respektive myndighet/familjerättsbyrån för att framföra dina synpunkter.

Hälsningar,

Soctanterna

Soctanter