Rasister

Jag vill byta min handläggare på socialtjänsten därför att han inte kan hjälpa mig.

Ahmed

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att du inte är nöjd med din kontakt med din handläggare på socialtjänsten. Är du missnöjd med handläggningen av ditt ärende kan du framföra dina klagomål på olika sätt.

Om ditt missnöje gäller ett fattat beslut kan du överklaga beslutet och det är socialtjänsten som ska hjälpa dig med överklagandet i detta fall.

Är du missnöjd med socialtjänstens insatser bör du ta kontakt med ansvarig handläggare eller ansvarig chef och framföra ditt missnöje och önskemål om byte av handläggare.

Slutligen kan allvarliga brister anmälas till IVO, till Inspektionen för vård och omsorg. När IVO har tagit emot en anmälan tar myndigheten ställning till om de ska öppna ett tillsynsärende. Vem som helst kan anmäla klagomål till IVO:s regionala tillsynsavdelningar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter