Vuxen med obehandlad MS som lider av vanföreställningar och extrem oro

Vi har en vän som vägrat erkänna sin diagnos MS och därför gått obehandlad under så lång tid att de påverkat hans hjärna. Fru och barn har lämnat honom eftersom de är rädda för honom. Kan oftast inte prata med andra och tror att alla vill honom illa.
Har begränsad ekonomi och kommer bli hemlös om inte myndigheterna omhändertar honom.
Hans föräldrar når inte fram och inte hans vänner heller.
Var anmäler man sådant.
Han tillhör LANDSKRONA kommun.

Orolig vän

Kommentarer

Hej!

Sjukdomar kan ibland påverka personer på ett sådant negativt sätt så att personen inte längre kan förstå vad som är det bästa för hen. Dock är det så att den enskilde har väldigt stor bestämmanderätt över sig själv och kan välja om hen inte vill ha någon hjälp eller stöd.

Ibland blir dock oron över en person så stor att släkt och vänner inte kan låta situationen fortgå för personen. Oron kan anmälas till socialtjänsten i hemkommunen. Socialtjänsten har ett ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som hen behöver. I din väns situation kan det kanske vara olika delar inom socialtjänsten som kan erbjuda hjälp, äldreomsorg, LSS eller individomsorgen. Om ni som vänner beskriver situationen för socialtjänsten gällande er vän, så får kommunen ansvara för att de delar i socialtjänsten som kan vara aktuella kontaktas för att din vän ska kunna erbjudas hjälp.

Socialtjänsten kommer sedan att kontakta din vän på något sätt för att höra om hen behöver hjälp och hur hen upplever sin situation. Om hen väljer att inte ta emot hjälp, och någon tvångslag, LVM eller LPT, inte är tillämplig kan er vän hamna i hemlöshet och fara illa utan att myndigheterna kan göra så mycket.

Det finns också en möjlighet att kontakta Överförmyndarnämnden för att höra om det kan finnas en lösning med god man eller förvaltarskap, där hen kan få hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndarnämnden kan informera vad som gäller vidare.

Det är gott att läsa att ni är måna om att er vän får hjälp och stöd, även om hen på något sätt väljer bort detta själv. Vi hoppas att ni fått några råd som kan hjälpa till i situationen och önskar att er vän får den hjälp hen behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter