Fråga

Hej. Nu när detta virus sprids i samhället, och vi som är bidragstagare, finns det något vi har rätt till utöver den minimala bidraget vi får varje månad? Själv prakticerar jag, dvs jobbar gratis i regn, kyla och storm. Och gör exakt samma sak som en vanlig anställd med full lön. Det känns absolut inte motiverande på något sätt.

Orolig och ångestfull

Kommentarer

Hej!

Just nu finns det en stor oro för hur viruset Corona kan drabba medborgarna på olika sätt i samhället.

Vi kan förstå att det kan kännas orättvist att göra samma arbete som praktikant utan lön jämfört med en som är anställd och får lön. Syftet med praktik är dels ha en sysselsättning och att lära ett yrke för att förhoppningsvis ha möjlighet att efter praktiken få anställning, då med lön.

Vi tolkar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet att få utökat bistånd utifrån att du utsätts för viruset Corona.

Alla är utsatta för risk att smittas av viruset. Vårt råd är att följa smittskydds och hälsodirektiv som förmedlas i media för att skydda dig så bra det går.

För att besvara din fråga råder vi dig att vända dig till din socialsekreterare för en individuell bedömning om du är i behov av att ansöka om t.ex. mediciner.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter