Hjälp med lägenhet

Hej,
Jag är pappa, driver eget företag och behöver få hjälp med lägenhet. Jag kan betala hyran själv men kan inte få lägenhet pga anmärkningar och en liten skuld kvar hos KF.

Jag har ingen som kan gå i borgen, just nu bor jag med min fru, snart ex fru och lägenheten står i hennes namn. Med andra ord är jag beroende av en person jag inte vill dela ett liv med och måste förhålla mig till hennes humör och regler även fast det är jag som betalar hyran och räkningar i hemmet.

Vad kan jag göra?

Abbe

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du befinner dig i en svår situation. Att bo tillsammans med någon som man inte längre har en kärleksrelation med kan vara väldigt uppslitande och påfrestande. Att känna att man behöver anpassa sig efter någon annans nycker är såklart också tufft.

Bostadsmarknaden i Malmö är väldigt ansträngd, som du säkert vet. Det är svårt att hitta ett förstahandskontrakt, det kan ta lång tid. Det är den enskildes eget ansvar att ordna med boende och för att vara berättigad hjälp från socialtjänsten ska man ha synnerligen svårt att ordna boende på egen hand. Det kan innebära att man har ett aktivt missbruk eller en psykisk ohälsa som är av sådan karaktär att man inte kan söka boende på egen hand. Att man har skulder är inte tillräckligt för att man ska vara berättigad hjälp med boende och de flesta hyresvärdar tar emot hyresgäster som har skuld. Det man kan få hjälp med av socialtjänsten är akut sovplats för att avhjälpa nöd. Sådan hjälp kan vara en härbärgesplats eller ett enklare vandrarhem. Det görs en individuell bedömning om personen riskerar att fara illa och lida nöd och inte kan lösa situationen på egen hand, genom sitt sociala nätverk eller egna medel. Eftersom du har ett företag och en inkomst tror vi att du kommer ha tillräckliga inkomster för att själv bekosta en plats på ett vandrarhem.

I Malmö finns en kommunal bostadskö, Boplatssyd, där man kan ställa sig i kö. Flera av Malmös hyresvärdar är anslutna till denna bostadskö. Du kan läsa mer på deras hemsida:

https://www.boplatssyd.se/

Vi rekommenderar också att kontakta privata hyresvärdar, som ofta har egna kösystem, för att förhöra dig och ställa dig i kö. Andrahandskontrakt och inneboendekontrakt kan man också söka via exempelvis blocket.

Vi hoppas du snabbt hittar en lösning på din situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter