Soc får mig vräkt!

Hejsan jag lever idag på ekonomiskt bistånd och flyttade i juli 2019 till ny bostad i ny kommun pga att det var det enda boende jag fick. Jag sitter med skulder och utan möjlighet till borgenär. Ekonomiskt bistånd i den här kommunen satte då kravet att jag hel tiden söker billigare boende. Boendet kostar 7500 i grundhyra plus elen ligger på ca 3000 nu under vintern. Från och med nu när hyran ska betalas i mars så vill soc enbart betala 6000 i hyra och 800 i el trots atr jg varje månad uppvisat vid ansökan att jag gjort vad jag kunnat med att söka billigare boende . Uppvisat både mailkontakter och att jag skrivit in mig på hyresvärders sidor som sökande. Men tack vare min situation får jag ej hyra av någon. Så min fråga är nu om ekonomiakt bistånd får göra såhär och se till att jag blir vräkt för det kommer ju resultatet bli. Jag har en 3åring på heltid och det känns inte rimligt att man får göra så att barn blir bostadslösa.

Jenna

Kommentarer

Hej!

Det låter som en besvärlig situation du och ditt barn befinner dig i. Du beskriver att du gör allt för att hitta en billigare bostad vilket är bra. Tyvärr är det en besvärlig bostadsmarknad i dagsläget framförallt i storstäderna. Vi kan enbart uppmana dig att göra det du redan gör, att söka på ett brett plan både andrahandskontrakt, via nätet. Ibland är det lättar att finna en bostad lite mer i glesbygden.

Utifrån ditt brev förstår vi att du har försörjningsstöd i dag och att det inte räcker till hyra och el kostnader i nuläget. Du beskriver att du har gamla skulder som påverkar din betalningsförmåga, vilket inte socialtjänsten tar hänsyn till i deras bedömning.

Socialtjänsten önskar inte att någon blir vräkt och tar hänsyn till om det är en barnfamilj i deras bedömning. Då bedömningen är individuell råder vi dig att vända dig till din handläggare för vidare svar i ditt ärende.

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått har du alltid möjlighet att överklaga beslutet inom 3 veckor. Om du behöver hjälp med att överklaga ett beslut kan din handläggare vara behjälplig med det.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig lycka till i ditt sökande efter ny bostad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter