Orosanmälan

Hej
Har en fråga. Om en ungdom är över 18 år (snart 20), går på gymnasiet och tidigare varit föremål för socialtjänstens ingripande (placering), nu är tillbaks i hemmet där det råder missförhållanden. Kan och i så fall hur ska anmälan om oro göras till kommunen?

Elise

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du är orolig för en person som är fyllda 18 år och som bor hemma hos sina föräldrar. Du undrar om och i så fall var du kan göra en orosanmälan.

Som 18 åring är man vuxen och det innebär att kontakten med socialtjänsten blir med deras Vuxenenhet. Om man har oro för en vuxen person och vill göra en anmälan ska den alltså ställas till socialtjänstens Vuxenenhet. Det som socialtjänsten då kan hjälpa till med är om personen har ett missbruk och behöver hjälp för att sluta använda droger, alltså behandling.

Som 18 åring kan man fortfarande vara aktuell för LVU lagstiftningen (LVU, Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga). Det ska då röra det egna beteendet och inte hemmiljön. Det kan alltså handla om unga vuxna som är så pass allvarligt inblandade i en kriminell livsstil eller som använder droger på ett så pass allvarligt sätt att de riskerar sin egen hälsa.

Personen i fråga kan även själv kontakta socialtjänsten och ansöka om hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter