Frågor igen

Hej! Jag ställde en fråga för några veckor sedan om man har rätt att få svar när man har skriftliga frågor om varför de beter sig som de gör och har lämnat in ett klagomål till chefen. eller har man inte har några rättigheter alls till svar när man hamnar hos soc? Utan de får bete sig hur som helst utan att ens förklara.?

Denna fråga har jag ställt till er men jag hittar inte att ni har svarat?

Mira

Kommentarer

Hej!

Vi har fått liknande frågor, kring vilka rättigheter man i förhållande till socialtjänsten och om socialtjänsten får bete sig hur de vill. Vi har svarat på dessa och du hittar dem om du söker bland äldre frågor.

Om man inte är nöjd med ett bemötande tycker vi att det är viktigt att man lämnar sin synpunkt till den person det berör, det vill säga socialsekreteraren. Man kan givetvis också lämna sina synpunkter till den personens närmaste chef. IVO, inspektionen för vård och omsorg, är de som utövar tillsyn över socialtjänsten och till dem kan man också vända sig med klagomål.

Vi förstår det som att du inte upplever att du har fått dina rättigheter eller behov tillgodosedda och att du tycker att socialtjänsten har behandlat dig felaktigt. Vi kan inte kommentera eller bedöma enskilda fall.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter