Ung pappa

Hej jag är 17år och min flickvän är 16 och är gravid v.9 vad händer kan vi vi ha barnet eller soc kommer ta barnet . Kan vi få stöd bostad .

Alexloco

Kommentarer

Hej!

Vi får gratulera till graviditeten. När man får barn i ung ålder och själv är barn, som i ert fall, kan det i många fall finnas behov av extra hjälp och stöd. Socialtjänsten kommer därför vilja träffa er och ert barn för att se om ni är i behov av hjälp och stöd. Det kan röra sig om olika typer av stöd exempelvis stöd i föräldrarollen genom utbildning eller samtal och liknande.

Era föräldrar är fortsatt underhållsskyldiga för dig och din flickvän, även när ni fått barn. De är dock inte försörjningsskyldiga för ert barn. Om ni saknar egna inkomster kan ni ansöka om hjälp hos socialtjänsten.

Socialtjänsten har inte ansvar för att ordna lägenheter till sina invånare. Det vilar ett stort ansvar på individen själv att lösa sin situation. Vi råder därför er att ställa er i kö hos lokala hyresvärdar och i kommunens gemensamma bostadskö, Boplatssyd. Det kostar 300 kr per år att stå i kommunens bostadskö och det är en godkänd utgift om man uppbär ekonomiskt bistånd. För de som befinner sig i akut hemlöshet kan socialtjänsten hjälpa till för att individen inte ska lida nöd, men det rör sig då oftast om enklare och tillfälliga boenden.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter