Är det ett måste att gå på möten som man är kallad till hos socialtjänsten

är det ett måste att gå på ett kallat soc möte som 19åring?

bengan

Kommentarer

Hej!

Ingen kan tvinga någon att gå på ett möte med socialtjänsten. Vi tänker dock att det finns en anledning till samtalet. Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp, varför det kan vara till fördel för den som blir kallad till ett samtal att närvara.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter