Lägenhet

Jag har fyllt 20 år gammal.
Och nu behöver jag min egen lägenhet.
Så jag vet inte i vilken kontoret jag ska tinga till.

Jag har fyllt 20 år gammal och i vilken kommun ska jag kontakta för att få min egen lägenhet?

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det finns ett behov av att flytta hemifrån.

Om du fortfarande går i skolan har dina föräldrar underhållsskyldighet fram tills det att du gått ut skolan och som längst fram tills det att du fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskola eller gymnasieskola och annan grundutbildning. Dina föräldrar bär alltså det ekonomiska ansvaret för dig om du fortfarande går i skolan och är under 21.

Vi rekommenderar att du ställer dig i bostadskö i den stad där du vill bo. Det finns oftast flera privata hyresvärdar och du finner kontaktuppgifter på gulasidorna. Om du befinner dig i Malmö så finns bland annat www.boplatssyd.se där kommunala och privata hyresvärdar har en gemensam bostadskö. Det kostar 300kr/år.

Det vanligaste är att ungdomar flyttar hemifrån när de har ekonomiska förutsättningar för att själva klara av att betala för sitt uppehälle och hyra. Så det är viktigt att du skriver in dig på arbetsförmedlingen och aktivt börjar söka arbete, om du inte redan gör det.

Det kan förekomma situationer när föräldrar och ungdomar av olika anledningar inte kan bo tillsammans. Socialtjänsten kan då bedöma att ungdomen kan vara berättigad försörjningsstöd och då även till hyreskostnaden.

Man kan alltid vända sig till socialtjänsten och få sin sak prövad. Du ringer då till socialtjänsten i det område där du bor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter