Hur fungerar detta?

Jag har en hyresrätt idag och bor själv där med mina två barn. Jag får hjälp med ekonomiskt bistånd idag.

Nu har jag hittat en kille och vi skulle vilja prova bo sambo.
Jag får inte hyra ut lägenheten i andra hand för min hyresvärd.

Så jag kommer isåfall behöva flytta till killen utan någon skyddsnät med boende ifall det inte skulle fungera.

Hur fungerar det med soc? Måste jag meddela dom att jag ska säga upp min lägenhet och sen bara behöva ekonomisk bistånd 3 månader till eller hur ska jag gå tillväga?

Ensamstående mamma

Kommentarer

Hej!

Om du har en egen hyresrätt bör inte värden ha några åsikter om din blivande sambo flyttar in till dig. Han behöver dock inte stå på kontraktet.

När man är sambo, delar man på hyra. Om din blivande sambo har inkomster så att hans och dina gemensamma inkomster överskrider normen för försörjningsstöd, har du inte rätt till bidrag. Om du väljer att säga upp din lägenhet, har du rätt att ansöka om försörjningsstöd under uppsägningstiden. Samma gäller sedan med sammanräkning av gemensam inkomst om du flyttar till blivande sambos bostad.

Om du skulle hamna i den situationen att samboskapet inte fungerar, måste du själv ordna annat boende. Socialtjänsten har inga skyldigheter att ordna bostad för de som är/blir så kallat strukturellt bostadslösa, det vill säga inte har någon speciell problematik, såsom psykiatriska- och/eller drogproblematik.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter