Reseersättning för att besöka, hämta och lämna sitt placerade barn

Hej igen och tack för svaret: https://soctanter.malmo.se/fraga/6557

Betyder det att om man har en bra ekonomi och står på egna ben ekonomiskt så har man aldrig rätt till någon reseersättning för att som vårdnadshavare besöka sitt placerade barn? Även om barnet befinner sig flera mil bort?

Utgår det aldrig någon reseersättning för den typen av resor, om barnet är placerat flera mil bort?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Du har förstått det rätt.
Det finns ingen reseersättning som föräldern har automatiskt rätt till för att få umgänge med sitt barn. Ersättning för resor till och från umgänge ansöker man om och de bedöms individuellt.

Det innebär också att om det har gjorts en bedömning om att det inte finns rätt till ersättning för umgänge varannan vecka och umgänget nu sker flera gånger i veckan bör det göras en ny bedömning utifrån de nya förutsättningarna.

Vi rekommenderar att du samtalar med barnets handläggare om det är så att det behövs ekonomisk hjälp för att möjliggöra umgänget.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter