Kompetens

När socialtjänsten utför sina olika utredningar, te.x BBIC - är utredarna då utbildade i vetenskaplig utredningsmetodik så utredningarna speglar verkligheten och blir rättssäkra?
Om ja, vilken kompetens har de inom detta område?

Mvh
Nyfiken

Nyfiken

Kommentarer

Hej!
Tack för din fråga!
Socialsekreterare på socialtjänsten har en grundutbildning som socionom vid högskolan eller universitet. BBiC, barns behov i centrum, är ett utredningsverktyg som är utformat efter socialtjänstens regelverk och för att stärka barnets rättigheter och delaktighet.

Alla socialsekreterare som utreder med BBiC har fått utbildning i BBIC. Då BBiC främst är ett utredningsverktyg ges löpande handledning, oftast både internt och av handledande psykoterapeuter, samt vidareutbildningar kring de olika ämnen som kan beröras i en utredning.

Genom att göra föräldrar och barn delaktiga i utredningen där parterna ges möjlighet att bemöta utredningen ska handläggningen bli så rättssäkert som möjligt. Parternas åsikter kring utredningen ska skriftligen dokumenteras. Därutöver är handläggningen av ärenden baserat utifrån socialtjänstlagen och ska bedrivas på ett rättssäkert sätt. Det finns ofta flera versioner av verkligheten och målsättningen med en utredning är att kunna tolka dessa utifrån hur det påverkar barnet.

Om man är missnöjd med socialtjänstens arbete kan man vända sig till IVO som har möjlighet att granska socialtjänstens arbete. Till IVO kan du vända dig som privatperson.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter