Föräldraalienation

Föräldraalienation är vanligt förekommande. Det är när en förälder ser till att den andra föräldern försvinner från barnets liv. Vad gör ni åt det då det klassas som psykisk barnmisshandel.

Föräldraalienation

Kommentarer

Hej!
Det är alltid svårt att uttala sig i vårdnads och umgängesfrågor. När det gäller umgänge är det föräldrarna som har det största ansvaret vilket också är reglerat i föräldrabalken.

I 15 § 6 kapitlet av föräldrabalken står det skrivet att ”Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses” (2006:458).

Om samarbetet inte fungerar hänvisas ofta föräldrar till familjerättsbyrån som kan erbjuda samarbetssamtal och umgängesavtal. Det kräver dock att båda samtycker till en kontakt. Därefter kan det bli en juridisk process.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men när det gäller umgänge och vårdnad ligger ansvaret främst på vårdnadshavarna.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter