Orosnmälan

Hej, vi har fått en orosanmälan mot oss från en gammal kommun. Vi hade då placering från ny kommun. Placeringen bor fortfarande hos oss. Och hela polisanmälan las ner. Vi var såklart skärrade eftersom anmälningen var helt felaktig.
Vi undrar om vi fortfarande kan vara familjehem för andra kommuner /företag trots orosanmälningen( som inte ledde någonstans)

Familjen B

Kommentarer

Hej!

Tack för er fråga! Vi förstår att anmälningen skapar många frågor kring ert uppdrag som familjehem och kommande uppdrag.

Det som generellt går att säga kring detta är att varje kommun ansvarar för sina egna familjehem och för att säkerställa att de håller en god kvalitet. Vid varje tillfälle som ett familjehem anlitas för första gången av en kommun så ska kommunen göra en familjehemsutredning. I utredningen ingår att inhämta uppgifter från olika register, som till exempel brottsregister.

Om anmälan inte har lett till ett åtal och dom kommer det inte att synas i ett registerutdrag. Däremot är det viktigt att vara ärlig i utredningen och har det förekommit en anmälan bör ni berätta om denna för de kommuner som önskar anlita er som familjehem så att ni kan resonera kring vad som hänt.

Vi hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter