Förtvivlad

Hej!

Har gjort allt som kan tänkas och är bara media nu som gäller och tidningen säger det samma...finns en liten lojal tidning här och uppger mig att ta kontakt med UG.

Försökte att anmäla mig idag till socialtjänsten för orken är ansträngd att ta han om mitt barn på grund av samhället "okunskap" tydligen att hjälpa och förståelse. Dra förhastade slutsatser...
Kan man inte göra till svar av socialtjänsten.

Men det finns en kvinna på internet som gjorde så och då blev det en ordentlig utredning.

Hoppas på svar av en förtvivlad pappa

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/asa-anmalde-sig-sjalv-i-hopp-o...

Samhällsmisshandlad

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår har du ett barn med speciella behov och tycker inte att du/ditt barn får den hjälp och det stöd ni behöver.

Det är oklart om ditt barn behöver stöd i skolan, utanför familjen eller om du/ditt barn behöver stöd i hemmet.

Om man gör en ansökan till socialtjänsten måste alltid utredning inledas för att utreda behovet.

Om barn har någon diagnos eller någon annan funktionsnedsättning ansöker man om stöd och hjälp med stöd av LSS (lagen om vård- och omsorg).

Vänligen

Soctanterna

Soctanter