Fråga angående inlägget "jag blir inte lyssnad på!"

Jag tycker inlägget visar att ett barn far illa och ingen agerar. Ska barn själva ringa IVO och stå i telefonkö? Någon måste ju hjälpa barn som är placerade och signalerar missförhållanden. Det spelar ingen roll att få veta barns rättigheter om det ändå bara är ett luftslott och fint på papper. Här borde väl soc hjälpa barnet? Jag blir helt knäckt och rädd för vårt samhälle om det är såhär socialtjänsten "hjälper" barn som far illa. Skärpning! Ta ansvar för barnen!

Reaktion på inlägg

Kommentarer

Hej!

Barn som är placerade i familjehem har en handläggare och eventuellt en barnsekreterare. Denna ska lyssna på barnet och stödja och hjälpa på bästa sätt.

För övrigt så finns barn-linjen för in till IVO, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet och har möjlighet att granska handläggningsprocessen i enskilda ärenden.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter