R 13 år misshandlad och ni hänvisar till IVO?

Hej! Jag läser med bestörtning ert svar till R, 13 år som berättar att hen och hens syskon misshandlats i två år i familjehem och ingen lyssnar eller tror på hen, hens röst blir inte hörd. I ert svar till honom nonchaleras hens röst om igen fullständigt och ni lägger in i hens berättelse att problemet skulle ha med en oro för föräldrarna att göra, något som hen inte alls säger. Ni hänvisar också till IVO. Vad hände här??!!
https://soctanter.malmo.se/fraga/6520?fbclid=IwAR2_Y8_xjO_GaGSSWpdvNX1Jl...

chockad läsare av svar

Kommentarer

Hej!
Det är alltid tråkigt när barn har det tufft och vi försöker hjälpa R i den situation hen befinner sig i. Vi uppfattar att R försökt uttrycka sin bristande tillvaro i familjehemmet men inte fått någon respons. Eftersom socialtjänsten ansvarar för placerade barn utgår vi från att det är socialtjänsten som R försökt berätta för.

I ärenden där man har synpunkter eller klagomål på socialtjänsten hänvisar vi till IVO eftersom de har ansvar för tillsynen av myndigheten.

Vår erfarenhet är att barn som är placerade ofta har en oro för sina föräldrar och därför lyfter vi detta perspektiv för att eventuellt bekräfta R i att detta är normalt.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter