Får vara nog

Hej

Har kämpat för mitt barn som är 9 år sedan det föddes. Numera inte vårdnadshavare pga lögner. Som icke vårdnadshavare är man inte värd hundskit. Barnet blir mer och mer flrdtört oga föräldraalienering. Ingen förstår /bryr sig inte ens de som borde vara experter och har makt att förstöra familjer gör ett smack. Att se ens barn gå under och samtidigt inte kunna glra ett skit har gjort att jag fått nog. Våra varannan helgs umgängen tar slut här. Att ettt samhälle tvingar föräldrar till sådana här beslut är helt rubbat.
Barnets rätt och bästa är enbart trams.
Vad gör ni för att sådant här aldrig mer händer något barn i sverige igen?

Pappa

Kommentarer

Hej!

Det låter som du är besviken på samhället och att man inte har kunnat göra mer för dig och ditt barn.

Vi har ingen möjlighet att uttala oss i enskilda ärenden och har ingen möjlighet att påverka de beslut/utredningar som socialtjänsten gör. Det är dock vår förhoppning att alla barn får det stöd och den hjälp de behöver för att ges möjlighet att ha en god och trygg relation till båda sina föräldrar.

Vi tänker att alla barn växer upp. Genom att finnas för sina barn under deras uppväxt, även när det är svårt, kan ge dubbelt igen i relationen när barnen blir vuxna. Ge inte upp!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter