Frågor igen

Hej igen!
Jag är hemskt ledsen att säga det men jag känner fortfarande inte att jag har fått svar på mina två frågor utan svaret ni skriver är väldigt luddigt och det är mycket viktigt för mig att få ett korrekt svar så att vi vet vad vi har för rättigheter.
Jag känner mycket väl till IVO men det är inte det jag frågar om.
Med mina övriga inlägg som bakgrund så försöker jag ytterligare att förtydliga frågorna.
1. Har vi rätt att få svar på våra frågor angående vårt bemötande? En lista på ca 10 frågor har vi lämnat till dem.
a) Ja vi har rätt att få svar. eller
b) nej det är deras rättighet att strunta i att svara om de inte har lust.
2. Är det olagligt att en handläggare hittar på att barnet har sagt allvarliga saker som denne inte har sagt bara för att svärta ner oss? Och sedan finns det inte ens en anteckning om det från något an samtalen utan det är bara ett påhitt?
a) ja
b) nej

Vore tacksam denna gång för ett tydligt svar på dessa frågor då det är viktigt för mig.
Mvh Mira

Mira

Kommentarer

Hej

Som vi tidigare skrivit har vi har ingen möjlighet att uttala oss i enskilda ärendet. Vi rekommenderar er att vända er till IVO (inspektionen för vård- och omsorg). IVO är tillsynsmyndighet för socialtjänsten. De har möjlighet att granska specifika ärenden.

I annat fall kan ni även ta kontakt med handläggare i ert ärende eller dennes chef på den socialbyrå ni tillhör.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter