Orosanmälan äldre

Hej
Har en äldre släkting, 87 år, som bor hemma och där vi bedömer att han far illa. Han har hemtjänst som vi påtalat detta för men inget händer. Min fråga är om man kan göra en orosanmälan?

Anhörig

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga.

Det framkommer inte i din frågeställning på vilket sätt din äldre släkting far illa.

Har din släkting hemtjänst kan man vända sig till biståndshandläggare för att ansöka om fler stödinsatser.

Finns det andra bekymmer, kan man även lämna en orosanmälan eller ringa direkt till Socialtjänsten i den kommun som din äldre släkting bor.

Vänligen

Soctanter

Soctanter