Hur ska jag klara detta

Min dotter är 17 år. Har en psykisk ohälsa. Hon gråter, hon får panikattacker, hon vill va ensam hela tiden och öppnar sig inte. Hon tar ut allt på mig o jag känner mig hjälplös.

N

Kommentarer

Hej!
Det låter som en svår situation för dig, att inte nå fram till din dotter. Ett sätt kan vara att skriva till henne.

Det finns hjälp att få för din dotter. I Malmö finns ungdomsmottagningen

https://www.umo.se/hitta-mottagning/skane-lan/ungdomsmottagningen-malmo/

Det går också att kontakta BUP (barn och ungdomspsykiatrin). Det finns också terapeuter som bland annat är specialister på fobier och panikattacker. Dessa är emellertid oftast privata, vilket innebär att man får betala själv.

Malmö kommun erbjuder stöd både som ungdom och förälder.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Stod-till-barn-och-unga/Samtals...

Många gånger är svårigheten dock att få ungdomar att förstå och samtycka till stöd och hjälp.

Hoppas att du och din dotter kan hitta en väg framåt!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter