Frågor

Om man har lämnat in ett klagomål till chefen på soc för att man tycker att handläggaren har haft ett dåligt bemötande och i detta fall försöker att göra allt för försöka hitta fel på oss föräldrar istället för att stödja oss då vi har ett allvarligt sjukt barn som inte äter alls pga magont. Läkarna hittar inget fel på magen och därför försöker soc handläggaren att istället hitta fel på oss föräldrar istället för att ge oss det stöd och hjälp som vi behöver när vi har en dotter som har en allvarlig ätstörning?
Vi har lämnat in ett klagomål med en lista med frågor till sochandläggarens chef om varför sochandläggaren har agerat på olika sätt... Efter 2 månader är det enda som vi får är en enda skriven rad av chefen att hon har "hanterat vårt klagomål" samt en blankett om "Synpunkter och avvikelser" där hon berättar om vårt klagomål som en avvikelse men inte ett enda svar till oss på våra frågor, eller något möte med oss eller något annat! Vi anser att vi har blivit oerhört dåligt bemötta, och har väldigt många frågor om varför, har vi inte rättighet at få svar på dessa frågor? Och få svar på varje fråga om ledningen verkligen tycker att det är ok att bete sig på ett visst sätt?

Dessutom har sochandläggaren så lite att gå på när de letar fel så då hittar hon på i ett dokument att vår dotter skulle ha sagt att hon vill ta självmord pga oss för ett år sedan. Vi vet att det inte stämmer att hon har sagt så! Vi frågar då om hennes journalanteckning från just det samtalet där vår dotter skulle ha sagt så och vi ifrågasätter varför vi inte får reda på det förrän efter ett år senare. Ingen svarar ens på det!
Denna journalanteckning finns ju inte, och vi har inte fått den och chefen verkar inte bry sig alls om det? Ska det vara så?
Är det verkligen ok för en soc handläggare att ljuga och säga att barnet har sagt något som hon inte har sagt? Är inte det olagligt att ljuga på det sättet?
Borde inte vi få svar på de frågor som vi har skickat till soc? Eller har de rättighet att strunta i helt och hållet att ge oss svar?
Med vänlig hälsning Mira

M

Kommentarer

Hej!
Du skriver att du upplever att ni blivit dåligt bemötta av socialtjänsten. Ni känner er inte lyssnade på samt att handläggare far med osanning.

Vi har ingen möjlighet att uttala oss då vi inte känner till omständigheterna kring ert ärende. En möjlighet kan vara att kontakta IVO (inspektionen för vård- och omsorg). IVO är tillsynsmyndighet för socialtjänsten. De har möjlighet att granska specifika ärenden.

För hjälp och stöd till er dotter har BUP (barn och- ungdomspsykiatrin) i Malmö en ätstörningsenhet.

Hoppas ni får rätsida på hela situationen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter