Bli påkommen med cannabks

Hej, jag är en 16 åring tjej som snart om någon månad fyller 17 men jag är familjeplacerad och personen jag bor hos har hittat mitt röka, jag förmodar att hon kommer säga till socialen. Vad kommer hända me mig? Kommer jag bli anmäld till polisen av soc o få fängelse?? Tacksam för snabbt svar mvh
Tillägg: jag röker nästan aldrig, Det var runt 1 gram som jag haft i snart 2 månader som jag inte ha rört förutom en gång då jag testade.

Anonymen

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte svara på vad som kommer hända.

Prata med familjehemmet om vad de kommer att göra i situationen och kanske kan ni tillsammans prata med socialtjänsten om det inträffade.

Innehav för eget bruk ger vanligtvis som enskilt brott inte fängelse.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter