socbidrag i ny kommun efter behandlingshem

Jag är på behandlingshem och har hittat en lägenhet i den nya kommunen jag befinner mig i.
Vuxenenheten i min gamla kommun som beviljat behandling, betalar min placering tills beslutstiden är slut, även om jag flyttar till lägenheten. Och min ekonomihandläggare (en annan än den på vuxenenheten) kan bevilja den första månadshyran om jag tar lägenheten.
Sen folkbokför jag mig i den nya kommunen. Vem ska jag söka ekonomiskt bistånd hos sen? Min gamla (placerande) kommun? Eller den nya, som jag då är folkbokförd i? Tanken är att jag under den sista tiden på behandlingshemmet ska slussat ut till min nya lägenhet.

Undrande

Kommentarer

Hej!

Grattis till din nya lägenhet!

Som svar på din fråga angående vem du ska vända dig till för att söka ekonomiskt bistånd efter din permanenta flytt, så är det i den nya hemkommunen du bör vända dig.

Om du inte redan gjort det, så tycker vi att du ska prata med din nuvarande handläggare på socialtjänsten om dina möjligheter för flytt. Innan du skriver på ett hyreskontrakt bör du även kontakta socialtjänsten i den kommunen där du tänkt bosätta dig för att få ett förhandsbesked om de godkänner din hyra, så att du inte hamnar i ett läge där du inte får hyran beviljad.

Socialtjänsten ska alltid göra en individuell bedömning, därför kan vi inte säga något om ifall du kommer få kostnaden beviljad eller inte.

Vi önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter