När gör ambulans och polis orosanmälan?

Hej, mitt sjutton år gamla barn hade fest i helgen hemma. Festen var planerad och uppstyrd på så sätt att antal deltagare skulle vara under tjugo styck och alla kända vänner samt nolltolerans för alkohol, droger och tobak. Vi föräldrar befann oss i närliggande by och barnets myndiga syskon fanns i samma by. Allt gick bra tills vi kom hem och fann en gravt alkoholpåverkad ungdom, som ännu ej blivit myndig, medvetslös inlåst på en toalett. Ambulans fick tillkallas. Slutligen återhämtade sig ungdomen så pass att ambulans valde att be polisen ringa ungdomens förälder. Till sist kom denna och hämtade ungdomen. Mitt barn var något alkoholpåverkat men ytterst lite. Kommer ambulans eller polis göra orosanmälan för vårt barn? Jag är jätterädd.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!
Du har frågor kring orosanmälningar till socialtjänsten efter en fest hemma hos er där ungdomar drack alkohol.

Alla som i sin yrkesroll möter barn har en skyldighet att anmäla oro till socialtjänsten när det framkommer uppgifter som föranleder oro.

Utifrån det du beskrivit ska både ambulans och polis göra en orosanmälan till socialtjänsten avseende den ungdom som påträffats medvetslös.

Angående ditt barn är det oklart, då du uppger att barnet endast var lite påverkad men det framkommer inte om detta uppmärksammades av polis/ambulanspersonal.

Om det gjorts en orosanmälan, kommer förmodligen ditt barn och du och/eller pappa kallas på möte. Om det framkommer att det finns något bekymmer, så kommer socialtjänsten att erbjuda stöd eller hjälp. Detta erbjudande är helt frivilligt och man kan tacka nej om man inte anser sig ha något behov.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter