Saknar adressen

Hej jag har flyttat ut från min gamla adressen som jag bude. Men jag har inte hittat en ny buande. Adressen saknas vad ska jag göra ....

Janna

Kommentarer

Hej!

Vi förstår ert dilemma vad gäller folkbokföringsadress och posthantering.
Möjligheten finns att folkbokföra sig på församlingen. Vi känner inte till huruvida folkbokföring på församling behöver föregås av en kontakt med kyrkan. Däremot vet vi att det inte är möjligt att ta emot sin post där så du behöver hyra en postbox för att få tillgång till den.

Om du kontaktar skatteverket så har de mer information om vad som gäller avseende folkbokföring.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter