Blåskontroll, nykterhetskontroll

Hej. Jag är nyfiken på om socialtjänsten någonsin gör nykterhetskontroller under sina utredningar, exempelvis om det gäller beroende i hem med barn. Har man exempelvis blåsutrustning på kontoren?

Tack så mycket!

Nyfiken

Kommentarer

Hej!
Socialtjänsten tar inte nykterhetskontroller eller drogtester på egen hand.

Socialtjänsten kan i vissa fall begära att personer som har den huvudsakliga vårdnaden över barn ska visa att de är nyktra/drogfria och bevilja bistånd till andra instanser där personer kan lämna tester. Exempel på detta kan vara FMN (föräldraföreningen mot narkotika) eller Beroendecentrum. Det är också möjligt att begära in olika former av test, exempelvis en PET test där resultaten kan visa på alkoholintaget över en längre tid.

Socialttjänsten kan inte tvinga en person att lämna test men om personen vägrar kan detta påverka bedömningen i utredningen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter