Skolgång för placerat barn

Ett barn blev placerat sista November. Hemlig vistelseort men stod i klartext i journalanteckningarna. Fram till nu första veckan i Februari har inte gått i skolan och kommer inte börja förrän efter sportlovet. Då barnet har en medelsvår neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tidigare haft stora problem med att hänga med och framförallt att socialt klara av skolan så innebär detta i praktiken att han får gå om en klass i bästa fall.
Vad kan finns för motiv till detta och vilka legala instanser finns det att påverka socialtjänstens beslut.

oroligpappamorfarfarfar

Kommentarer

Hej !
Vi förstår att du känner oro för barnets skolgång.

Vi kan inte svara på individuella ärende då vi inte är insatta i dem.

Vi tänker att socialtjänsten har en anledning till varför de bedömt att barnet skall avvakta med sin skolgång. Barnet kanske behöver landa och komma till ro på sitt nya boende innan skolgång blir aktuellt. Det är viktigt att barnet känner sig tryggt och har ett stabilt mående innan skolgång sätts i gång. Detta för att inte utsätta barnet för ett misslyckande.

Det är också viktigt att det finns de resurser som barnet behöver innan skolstart. Vi tänker då på den medelsvåra neuropsykiatriska funktionsnedsättningen.

Om du är missnöjd med handläggningen finns möjligheten att kontakta IVO som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. Om du är vårdnadshavare kan du även kontakta handläggaren och dess chef för att få en motivering till deras beslut.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter